Coursy kasutusjuhend

  1. Home
  2. Docs
  3. Coursy kasutusjuhend

Coursy kasutusjuhend

Coursy süsteemiosade lühitutvustus

Järgneval joonisel on välja toodud Coursy peamised süsteemiosad. Sinisele infomärgile vajutades on võimalik näha iga punkti kohta väljatoodud olulisim taustainfo ja näpunäited.

 

 

Artiklid